Skip to Content.

sjakkademisk - Diskusjonsliste for ASKO

Subject: Diskusjonsliste for ASKO

Description: Sjakkademisk er ei diskusjonsliste primært for ASKOs medlemmar og folk i miljøet rundt ASKO. Andre sjakkinteresserte har også høve til å melde seg på lista, men utbyttet er nok størst med ei eller anna form for tilknytning til Akademisk Sjakklubb.
<P>For meir informasjon om ASKO, sjå <a href="http://foreninger.uio.no/sjakk/">den nye</a> eller <a href="http://heim.ifi.uio.no/~ha/ASKO/">den gamle</a> heimesida.</p>

Top of Page