Skip to Content.

styret - Styremedlemmene i NIK

Subject: Styremedlemmene i NIK

Description: NIK arrangerer hvert år «Norsk Informatikkonferanse» for de som underviser og forsker innen informatikk i Norge.
Mer informasjon finnes på http://www.nik.no/.

Top of Page